+90 - 216 365 87 79
 • jv1
 • jv2
 • jv3
 • jv4
 • jv5
12 34 5


Duayen Yapı

DUAYEN LTD koristeći se visoko razvijenim metodama proizvodnje i stručnim kadrom zauzeo je vodeće mesto u sektoru.... »
Karijera
VESTİ
 • 30-12-2014
  Nova WEB Stranica
 • 29-12-2014
  KOSGEB, 2013 Ceremonija dodjele Kobi nagrade poduzetnicima 2013. Odrzano 30. Decembra u hotelu Rixos Grand Ankara
 • 07-01-2015
  Kosgep, Takmičenje poduzetkina za KOBI nagradu 2013; 3058 Inovacije i inovatori, Turska 2013 . Duayen zauzeo 5. mesto.
 • 07-01-2015
  Almanya - Köln FSB Fuarı
 • 07-01-2015
  Duayen Yapı je specijalizovana firma za proizvodju supstanci. Primjenu naši proizvoda rade profesionalne aplikatorseke ekipe. Duayen ne vodi aktivnosti na polju primene materijala.
 • 07-01-2015
  IAAF Certifikat
 • 07-01-2015
  Duayen Yapı ve İzolasyon član udruženja izvoznika hemijski materijala Istanbul (IKMIB)
 • 07-01-2015
  Duayen Dış Tİcaret- katekorija lepaka, član udruženja izvoznika hemijski materijala Istanbul (IKMIB).
 • 07-01-2015
  EXCON
 • 07-01-2015
  Duayen Dış - član udruženja izvoznika hemijski materijala Istanbul (IKMIB),katekorija lepaka i enzima.
 • 07-01-2015
  A - 311 Poliueretanski pod
 • 07-01-2015
  Brezilya Feicon Batımat Sajam
 • 07-01-2015
  Sajmovi
Duayen YAPI A.Ş. 2018 © .
+90 - 216 365 87 79
 • jv1
 • jv2
 • jv3
 • jv4
 • jv5

Duayen Yapı

DUAYEN LTD koristeći se visoko razvijenim metodama proizvodnje i stručnim kadrom zauzeo je vodeće mesto u sektoru.... » 768
Karijera
VESTİ
 • 30-12-2014
  Nova WEB Stranica
 • 29-12-2014
  KOSGEB, 2013 Ceremonija dodjele Kobi nagrade poduzetnicima 2013. Odrzano 30. Decembra u hotelu Rixos Grand Ankara
 • 07-01-2015
  Kosgep, Takmičenje poduzetkina za KOBI nagradu 2013; 3058 Inovacije i inovatori, Turska 2013 . Duayen zauzeo 5. mesto.
 • 07-01-2015
  Almanya - Köln FSB Fuarı
 • 07-01-2015
  Duayen Yapı je specijalizovana firma za proizvodju supstanci. Primjenu naši proizvoda rade profesionalne aplikatorseke ekipe. Duayen ne vodi aktivnosti na polju primene materijala.
 • 07-01-2015
  IAAF Certifikat
 • 07-01-2015
  Duayen Yapı ve İzolasyon član udruženja izvoznika hemijski materijala Istanbul (IKMIB)
 • 07-01-2015
  Duayen Dış Tİcaret- katekorija lepaka, član udruženja izvoznika hemijski materijala Istanbul (IKMIB).
 • 07-01-2015
  EXCON
 • 07-01-2015
  Duayen Dış - član udruženja izvoznika hemijski materijala Istanbul (IKMIB),katekorija lepaka i enzima.
 • 07-01-2015
  A - 311 Poliueretanski pod
 • 07-01-2015
  Brezilya Feicon Batımat Sajam
 • 07-01-2015
  Sajmovi
Duayen YAPI A.Ş. 2018 © .
+90 - 216 365 87 79
 
 • jv1
 • jv2
 • jv3
 • jv4
 • jv5

Duayen Yapı

DUAYEN LTD koristeći se visoko razvijenim metodama proizvodnje i stručnim kadrom zauzeo je vodeće mesto u sektoru.... » 480
Karijera
VESTİ
 • 30-12-2014
  Nova WEB Stranica
 • 29-12-2014
  KOSGEB, 2013 Ceremonija dodjele Kobi nagrade poduzetnicima 2013. Odrzano 30. Decembra u hotelu Rixos Grand Ankara
 • 07-01-2015
  Kosgep, Takmičenje poduzetkina za KOBI nagradu 2013; 3058 Inovacije i inovatori, Turska 2013 . Duayen zauzeo 5. mesto.
 • 07-01-2015
  Almanya - Köln FSB Fuarı
 • 07-01-2015
  Duayen Yapı je specijalizovana firma za proizvodju supstanci. Primjenu naši proizvoda rade profesionalne aplikatorseke ekipe. Duayen ne vodi aktivnosti na polju primene materijala.
 • 07-01-2015
  IAAF Certifikat
 • 07-01-2015
  Duayen Yapı ve İzolasyon član udruženja izvoznika hemijski materijala Istanbul (IKMIB)
 • 07-01-2015
  Duayen Dış Tİcaret- katekorija lepaka, član udruženja izvoznika hemijski materijala Istanbul (IKMIB).
 • 07-01-2015
  EXCON
 • 07-01-2015
  Duayen Dış - član udruženja izvoznika hemijski materijala Istanbul (IKMIB),katekorija lepaka i enzima.
 • 07-01-2015
  A - 311 Poliueretanski pod
 • 07-01-2015
  Brezilya Feicon Batımat Sajam
 • 07-01-2015
  Sajmovi
Duayen YAPI A.Ş. 2018 © .
+90 - 216 365 87 79
 
 • jv1
 • jv2
 • jv3
 • jv4
 • jv5

Duayen Yapı

DUAYEN LTD koristeći se visoko razvijenim metodama proizvodnje i stručnim kadrom zauzeo je vodeće mesto u sektoru.... » 320
Karijera
VESTİ
 • 30-12-2014
  Nova WEB Stranica
 • 29-12-2014
  KOSGEB, 2013 Ceremonija dodjele Kobi nagrade poduzetnicima 2013. Odrzano 30. Decembra u hotelu Rixos Grand Ankara
 • 07-01-2015
  Kosgep, Takmičenje poduzetkina za KOBI nagradu 2013; 3058 Inovacije i inovatori, Turska 2013 . Duayen zauzeo 5. mesto.
 • 07-01-2015
  Almanya - Köln FSB Fuarı
 • 07-01-2015
  Duayen Yapı je specijalizovana firma za proizvodju supstanci. Primjenu naši proizvoda rade profesionalne aplikatorseke ekipe. Duayen ne vodi aktivnosti na polju primene materijala.
 • 07-01-2015
  IAAF Certifikat
 • 07-01-2015
  Duayen Yapı ve İzolasyon član udruženja izvoznika hemijski materijala Istanbul (IKMIB)
 • 07-01-2015
  Duayen Dış Tİcaret- katekorija lepaka, član udruženja izvoznika hemijski materijala Istanbul (IKMIB).
 • 07-01-2015
  EXCON
 • 07-01-2015
  Duayen Dış - član udruženja izvoznika hemijski materijala Istanbul (IKMIB),katekorija lepaka i enzima.
 • 07-01-2015
  A - 311 Poliueretanski pod
 • 07-01-2015
  Brezilya Feicon Batımat Sajam
 • 07-01-2015
  Sajmovi
Duayen YAPI A.Ş. 2018 © .