+90 216 365 87 79
  • Türkçe
  • İngilizce
  • Rusça
  • İspanyolca
  • Portekizce
  • Sırpça
  • اللغة العربية
Kalite Politikası

Ø Müşteri memnuniyetini esas alarak gerçekleştirdiği faaliyetleri, kurmuş olduğu kalite yönetim sisteminin esaslarına göre yürütmeyi,

Ø Müşteriye zamanında ve hatasız ürün ve hizmet sunmayı,

Ø Tüm çalışanlarının katılımıyla sistemi sürdürülebilirlik içinde yönetimini sağlamayı,

Ø Kalite, bir yaşam tarzıdır, herkesin işidir, müşterilerimize olan görevimizdir prensiplerini benimsemek ve bu anlayışla hizmet sunmayı,

Ø Her işi ilk defada doğru olarak yapmayı,

Ø Müşteri varsa biz varız" düşüncesiyle satış politikamızı "Müşteri tatmini" üzerine kurmayı,

Ø Sürekli gelişmeyi,

Ø Sektörümüzdeki yasal şartları belirleyen iş güvenliği ve yasal mevzuata uygunluğu,

Ø Yapılan her çalışmanın "Türkiye'nin gelişmesi" demek olduğunun bilincinde olmayı,